Polsko-czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej i Misterium Chleba

W Bielawie 7 września 2012 obyły się polsko-czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej. W czasie imprezy bielawski Cech Rzemiosł Różnych przygotowała wystawę Misterium Chleba.

Dni Kultury Chrześcijańskiej to wydarzenie organizowane od 1990 roku z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowej Rudzie. Do pomysłu zaangażowały się różne organizacje w Polsce i w Czechach, w tym również Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, Towarzystwo Przyjaciół Bielawy oraz bielawska Parafii.

W tym roku cała uroczystość zorganizowana została pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszka Stróżyka i Burmistrza Miasta Ryszarda Dźwiniela. Po mszy świętej w Kaplicy pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Bielawie, mieszkańcy miasta zaproszeni zostali do Domu Ludowego przy ul. Wodnej na projekcję filmu „Być dobrym jak chleb” oraz na Misterium Chleba. Okoliczni rzemieślnicy przygotowali dla gości degustację chleba, a specjalnie powołana komisja oceniła oryginalne i wspaniale przygotowane wyroby piekarskie.

W konkursie I miejsce zajęła Maria Sobczak (Piekarnia, Cukiernia przy ul. Wolności 48), II miejsce Tadeusz Paluch (Piekarnia przy ul. Polnej 17), a III miejsce Jacek Mikołajczak (Piekarnia. Sklep Ogólnospożywczy przy ul. Osiedlowej 1).

Oprócz wyróżnień za udział w konkursie, Władze Miasta Bielawy doceniając wkład pracy w przygotowania imprezy, wręczyły puchary Prezes Stowarzyszenia Europejskie Gospodynie Europejscy Gospodarze – Irenie Banaś oraz Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych – Katarzynie Wierzbickiej

Więcej informacji w załączniku

Zdjęcia z wydarzenia w galerii: LINK