Polska ma zwiększyć dostępność do przyuczania do zawodu

29 maja 2013 r. w ramach trzeciej edycji Europejskiego semestru koordynacji polityki gospodarczej, Komisja Europejska opublikowała Zalecenia skierowane do państw członkowskich UE na lata 2013-2014. Zalecenia opierają się na szczegółowej analizie sytuacji każdego z państw i stanowią wytyczne dla rządów krajowych. Ponadto, Komisja przyjęła również kilka decyzji w ramach procedury nadmiernego deficytu (w przypadku Polski przedłużyła ją o kolejne dwa lata).

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej Polska ma zwiększyć dostępność do przyuczania do zawodu i uczenia się poprzez praktykę oraz zacieśniać współpracę szkół i pracodawców.

Pełna treść zaleceń w załączniku