Polityka spójności. Konsultacje publiczne ws funduszy UE

Ministerstwo rodziny i pracy, jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym poinformowało, że 10 stycznia 2018 r. Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje społeczne dotyczące przyszłości funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej po 2020 r., w tym funduszy w dziedzinie polityki spójności.
 
Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione podczas opracowywania przez Komisję Europejską kompleksowych propozycji dotyczących wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r. oraz kolejnej generacji programów finansowych.
 
Chcąc wyrazić swoją opinię, należy wypełnić kwestionariusz (w języku polskim) dostępny w wersji elektronicznej pod adresem: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_pl#questionnaire
 
Konsultacje są otwarte dla wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym dla beneficjentów programów i funduszy UE, tj. organów krajowych, regionalnych i lokalnych, organizacji pozarządowych, instytucji akademickich i przedsiębiorstw.
 
Konsultacje trwają do 8 marca. 
Więcej: LINK