Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, iż wobec wejścia w życie 25 maja 2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE L 119.s1, dla zapewnienia pełniejszej ochrony danych osobowych, Związek Rzemiosła Polskiego zaktualizował Politykę Bezpieczeństwa zawierającą zasady, cele, procedury oraz opisy organizacyjnych i technicznych środków zabezpieczenia związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Związek Rzemiosła Polskiego z siedzibą ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, NIP 5260251368, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000103276, (dalej  Administrator). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych); tel: 22 5044200, zrp@zrp.pl, e-mail:  odo@zrp.pl

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Związek Rzemiosła Polskiego w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Administratorem  danych jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ze szczegółami i procedurami ochrony danych osobowych można zapoznać się klikając na  link do Polityki  Bezpieczeństwa ZRP:

(18.05.25) POLITYKA BEZP na stronę WWW

 

(Grafika Google)