Podsumowanie konferencji „Wpływ Przemysłu 4.0 na sektor MŚP”

17 listopada w Budapeszcie odbyła się międzynarodowa konferencja „Wpływ Przemysłu 4.0 na sektor MŚP”, którą w ramach projektu V4 zorganizował Węgierski Związek Małych i Średnich Firm Rzemieślniczych (IPOSZ). Celem konferencji było określenie jaki wpływ na małe przedsiębiorstwa ma strategia Przemysłu 4.0. 

 

W ramach podsumowania IPOSZ opublikował prezentacje prelegentów z poszczególnych krajów.

 

Więcej: LINK

Projekt podsumowania: LINK