Początek Kongresu Rzemiosła Polskiego, Warszawa 12 czerwca 2024 r.

Uroczystym odegraniem hymnu państwowego rozpoczął się w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, doroczny Kongres Związku Rzemiosła Polskiego. W obradach Kongresu uczestniczą uprawnieni delegaci. Kongres Rzemiosła Polskiego jest najwyższym organem Związku Rzemiosła Polskiego, uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości.