Platforma zmniejszania ryzyka związanego z efektywnością energetyczną

UEAPME informuje, że druga edycja EEFIG (Energy Efficiency Institutions Institutions Group), uruchomiła DEEP (platforma zmniejszania ryzyka związanego z efektywnością energetyczną) jako jedno z narzędzi poprawy finansowania projektów w zakresie efektywności energetycznej z obszaru przemysłu i zabudowy.

 

Inicjatywa ta przyczyniłaby się do rozwiązania problemu trudności w dostępie do finansowania projektów w zakresie efektywności energetycznej, w szczególności dla MŚP, ponieważ przedstawiciele instytucji finansowych często nie są świadomi korzyści płynących z efektywności energetycznej dla społeczeństwa, a także dlatego, że zwroty z inwestycji tych projektów nie wydają się szczególnie atrakcyjne.

 

W chwili obecnej DEEP przechowuje dane dotyczące ponad 5000 przemysłowych inwestycji w efektywność energetyczną, a także ponad 5000 w budynkach, a witryna jest stopniowo aktualizowana. Strona zapewnia również oficjalne i uaktualniane statystyki, daje możliwość zarządzania projektem, jak również jego porównania.

 

Więcej: LINK