Plan Inwestycyjny dla Europy w Polsce

O celach Planu Inwestycyjnego dla Europy, a w szczególności jego finansowego filaru – Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) i ich spójności ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju rozmawiali w Krakowie przedstawiciele samorządów, przedsiębiorców, a także  Ministerstwa Rozwoju, Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

„Jestem przekonany, że dzisiejsze wydarzenie, zaprezentowane projekty oraz wnioski z debaty, zachęcą polskich beneficjentów do odważnego korzystania z oferowanych przez Plan możliwości. Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych oferuje kapitał, który może stać się istotnym uzupełnieniem dostępnych w Polsce środków na inwestycje” – podkreślił wiceminister Jerzy Kwieciński.
Ministerstwo Rozwoju pełni rolę krajowego koordynatora wdrażania Planu inwestycyjnego dla Europy. Działa też na rzecz jego popularyzacji, w tym jego finansowego komponentu – EFIS.
Więcej: LINK