Pismo ZRP do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bonów towarowych

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Marka Waleśkiewicza – Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pismo w sprawie zwolnienia od podatku bonów towarowych.

 

Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego przyjęcie rozwiązań zawartych w projekcie ustawy oznaczałoby kolejną dyskryminację pracowników pracujących w firmach z sektora MŚP. Nie można zgodzić się z faktem, że to samo świadczenie rzeczowe (np. okolicznościowe) przyznane pracownikowi zatrudnionemu w małej firmie będzie skutkowało opodatkowaniem, a w przypadku zatrudnienia tego pracownika w większej firmie, zobowiązanej to tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – takiego skutku nie będzie wywoływało.

 

W związku z tym Związek postuluje zmianę nowelizowanego przepisu w ten sposób, aby zwolnienie od podatku świadczeń przyznawanych pracownikom, nie uzależniać od źródła ich finansowania.

 

Szczegółowe informacje w załączniku.