Pismo do Premiera Donalda Tuska ws. określenia kompetencji KK NSRO i KKPR

Pojawiające się niejasności w sprawie szczegółowego zakresu działania dwóch organów: Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (KK NSRO) i Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju (KKPR) skłoniły Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych do wystosowania listu do Premiera Donalda Tuska w celu określenia kompetencji poszczególnych ciał.

Podpisani pod listem członkowie KK NSRO, w tym również przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego, zwrócili się do Premiera z prośbą o interpretację roli obydwu komitetów i ich wzajemnego stosunku.

Zaniepokojenie również ewentualna możliwość wybiórczego przekazywania wspomnianym Komitetom dokumentów istotnych dla rozwoju kraju.

Szczegółowe informacje w załączniku.