PIP ostrzega – przedsiębiorco nie daj się nabrać oszustom!

Państwowa Inspekcja Pracy ostrzega przedsiębiorców przed osobami, które próbują wyłudzić pieniądze przesyłając urzędowo wyglądające „wezwanie do zapłaty” za rzekome wystawiane prze PIP certyfikatu koniecznego do kontroli.

Pojawiły się sygnały o próbach wyłudzenia pieniędzy od osób prowadzących działalność gospodarczą poprzez kierowanie do nich wezwań do zapłaty kwoty w wysokości 185 zł „celem uzyskania w ciągu 30 dni Certyfikatu Polskiej Inspekcji Pracy, okazywanego przy kontroli warunków pracy i zatrudnienia pracowników przeprowadzanej przez Inspektora Pracy Polskiej Inspekcji Pracy”.

PIP  takich certyfikatów nie wydaje, ani też, tym bardziej, nie pobiera jakichkolwiek opłat z tego tytułu. Zwracamy uwagę, że na wezwaniach do zapłaty zamieszczony jest znak graficzny podobny do logotypu Państwowej Inspekcji Pracy oraz widnieje na nich podpis inspektora pracy, co może dodatkowo wprowadzać w błąd i świadczyć o rzekomej wiarygodności fałszerzy.

Państwowa Inspekcja Pracy zawiadomiła prokuraturę w związku z tymi sygnałami.

Więcej: LINK