Pieniądze na promocję polskiej gospodarki na świecie

Do 30 czerwca  polscy przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie działań promocyjnych prowadzonych na pięciu perspektywicznych rynkach zagranicznych. Szacowana kwota na ten cel wynosi blisko 15 mln zł. Pozostałe 145 mln zł jest przeznaczone na realizację branżowych programów promocji. Na przygotowanie m.in. materiałów promocyjnych oraz udział w targach i konferencjach przeznaczono w sumie aż 160 mln zł.

 

Ministerstwo Gospodarki, aby rozszerzyć kierunki polskiego eksportu wytypowało pięć perspektywicznych rynków zagranicznych: Algieria, Brazylia, Kanada, Kazachstan i Turcja. Łączny udział tych rynków w polskim eksporcie wynosi niewiele ponad 2 proc., a kraje te mają, zdaniem analityków Ministerstwa Gospodarki, ogromny potencjał gospodarczy, stabilność makroekonomiczną oraz dużą chłonność rynku.

Dla każdego z tych krajów we współpracy z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji wybrane zostały wydarzenia promocyjne (targi, konferencje), w których mogą uczestniczyć polscy przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwrot nawet 75 proc. kosztów poniesionych na promocję na zagranicznych rynkach oraz uczestniczyć w programie promocji polskiej gospodarki w krajach, które posiadają ogromny potencjał dla naszego eksportu. dodaje.
Więcej: LINK