Pieniądze dla przedsiębiorców

Chcesz otworzyć własną firmę? A może potrzebujesz dofinansowania dla biznesu? Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła kolejny konkurs o dofinansowanie dla mikro i małych przedsiębiorstw.

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego można otrzymać granty na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego, bądź rozbudową już istniejącego przedsiębiorstwa. Ponadto będzie możliwość unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych) i prowadzenia prac inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstwa.

Wnioski w formie elektronicznej można składać do 28 czerwca 2013 roku. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to czwarty kwartał 2013 roku.  

Więcej: LINK