Pewniej na rynku pracy

Polscy pracownicy należą do największych optymistów w Europie. Dziewięciu na dziesięciu uważa, że  szybko znajdzie nową pracę. Największymi optymistami są technicy i robotnicy wykwalifikowani. Fachowcom trudno się dziwić. Obecnie przeżywamy popyt na zawody deficytowe. Ocena możliwości znalezienia nowego zajęcia w dużej mierze kształtowana jest przez osobiste osiągnięcia i doświadczenia. Monitor Rynku Pracy potwierdza, że Polakom coraz łatwiej zdobyć pracę. Czterdzieści cztery procent  badanych, którzy w minionym półroczu szukali pracy, znalazło ją w ciągu jednego miesiąca. Bezrobocie rejestrowane w czerwcu 2018 r. wyniosło 5,9% i było najniższe od listopada 1990 r.

Link :

https://biznes.radiozet.pl/Newsy/Polacy-wysoko-oceniaja-swoje-szanse-na-znalezienie-nowej-pracy