Partnerstwo na rzecz organizacji i promocji Prezydencji Polski w UE w 2011 r.

Pełnomocnik Rządu ds. przygotowań do Prezydencji Polski w UE skierował list do przedstawicieli przedsiębiorców, w tym do Związku Rzemiosła Polskiego – zapraszający do współpracy na zasadach partnerstwa przy organizacji i promocji Prezydencji Polski w UE w 2011 r.

1 lipca 2011 r., Polska po raz pierwszy obejmie Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Szacuje się, że w ciągu sześciu miesięcy polskiej Prezydencji, w różnych miejscach w Polsce odbędzie się ponad sto unijnych spotkań, szczytów i konferencji z udziałem ministrów, urzędników i ekspertów z całej Europy, a także towarzyszące im wydarzenia kulturalne.

Prezydencja w UE to ogromne wyzwanie programowe i organizacyjne, ale także unikalna szansa na promocję Polski, jej miast i regionów, a także przedsiębiorstw. Opierając się na doświadczeniach innych państw sprawujących przewodnictwo w UE, program przygotowań do polskiej Prezydencji w 2011 r. przewiduje zawarcie umów również z przedsiębiorstwami jako partnerami biznesowymi, którzy będą mogli korzystać z określonych przywilejów promocyjnych w zamian za swoje zaangażowanie w organizację i promocję Prezydencji w postaci towarów lub usług.

Aktualnie zbierane są wstępne zgłoszenia firm zainteresowanych partnerstwem
– w roli jednego z głównych partnerów prezydencji
– w roli partnera dodatkowego (istnieje możliwość pozyskania dodatkowych partnerów przez resorty odpowiedzialne za organizację poszczególnych wydarzeń w różnych regionach Polski w ramach Prezydencji)
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 stycznia 2010
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: partnerstwo@prezydencjaue.gov.pl oraz do wiadomości: nza@zrp.pl
 
Więcej w załączniku oraz na stronie http://www.prezydencjaue.gov.pl/partnerstwo-z-biznesem

Zespół ds. Koordynacji Spraw Europejskich
Związek Rzemiosła Polskiego
nza@zrp.pl
+22 5044 357