Panel konsultacyjny na stronie www.zrp.pl. 6 projektów ustaw czeka na Państwa komentarze

W ramach realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu-„Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje Rzemiosła” prowadzony jest panel konsultacyjny, gdzie nasi rzemieślnicy i przedsiębiorcy mogą wyrażać swoje opinie na temat projektowanych ustaw czy rozporządzeń. Zachęcamy do zgłaszania uwag i i rozwiązań, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej.

Wszystkie sugestie zastaną uwzględnione w przygotowanych przez zewnętrznych ekspertów ekspertyzach i w stanowiskach opracowanych przez ZRP i zostaną przekazane administracji rządowej oraz do Parlamentu.

W tej chwili na opinie czekają projekty ustaw : o zmianie ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne; O ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni; O pracowniczych planach kapitałowych; O zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; O wspieraniu nowych inwestycji; oraz O zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.Baner projektu znajduje się na stronie głównej Związku. Po klinknięciu na baner wystarczy wejść w blok Prawo gospodarcze ogólne i dołączyć do dyskusji pod konkretnym aktem prawnym.

Liczymy na Państwa opinie.