Ostatnie spotkanie w ramach programu Pegase

W Brukseli (23-24 października) odbyło się ostatnie spotkanie w ramach programu PEGASE – wprowadzanie Europejskiego Dialogu Społecznego wśród małych i mikro przedsiębiorstw. Przedstawicielem Związku Rzemiosła Polskiego w projekcie była Izabela Opęchowska dyrektor zespołu dialogu społecznego.

Pierwszy dzień zdominowało spotkanie uczestników projektu w Europejskim Komitecie Dialogu Społecznego. W części poświęconej obradom pracodawców m.in. skoncentrowano się na omówieniu działań partnerów społecznych. Dyskusja dotyczyła udziału partnerów w ekonomicznej i społecznej strukturze UE. Sporo miejsca poświęcono na relację z trwających negocjacji dotyczących czasu pracy oraz działań na rzecz zatrudnienia młodzieży.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się od dyskusji nad oceną pracy Europejskiego Komitetu Dialogu Społecznego. Uczestnicy, przedstawiciele dziewięciu krajów członkowskich, podzielili się swoimi opiniami w tym zakresie.

Dwudniowe spotkanie zakończyło się podsumowaniem przebiegu projektu PEGASE i omówieniem problemów związanych z jego realizacją. Wskazano, jakie działania należałoby podjąć w celu większej promocji znaczenia forum europejskiego dialogu społecznego. Poddano pod dyskusję propozycję możliwości rozpoczęcia kolejnego projektu i jego obszaru tematycznego. Związek Rzemiosła Polskiego zaproponował, aby w kolejnym projekcie więcej czasu poświęcić sprawom prawa pracy i jego legislacji.