Komisja Rewizyjna jest niezależnym organem kontrolnym Związku Rzemiosła Polskiego. Kontroluje finansową i gospodarczą działalność ZRP oraz nadzoruje wykonanie uchwał Kongresu. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
– kontrolowanie zgodności realizacji przez Zarząd zadań wynikających ze statutu oraz uchwał Kongresu,
– badanie sprawozdań finansowych,
– przedstawianie Kongresowi wniosków odnośnie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
– składanie Kongresowi sprawozdań ze swej działalności.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Lidia BUCZEK – Przewodnicząca
Izba Rzemieślnicza w Łodzi

Karol PAWLAK – Zastępca Przewodniczącego
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Piotr HADRYSIAK – Zastępca Przewodniczącego
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

Krzysztof MOTYKA
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie

Tadeusz KOBUS
Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie

Jan SKUZA
Izba Rzemieślnicza w Kielcach

Grzegorz MIELNICKI
Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna