Opinia Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie koncepcji prawa zamówień publicznych

Po konsultacjach publicznych w sprawie  Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych, Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił  opinię do tego dokumentu i  wyraził zdecydowany sprzeciw wobec propozycji obniżenia progu stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych – zmiana z 30 tys. euro do 14 tys. euro.

Pisma skierował do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Mariusza Haładyja oraz do Rzecznika MŚP Adama Abramowicza.

 

Link: pismo Ministerstwo Przedsiębiorczości