Opinia ZRP w kwestii pozwów zbiorowych

Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił organizacji PKPP „Lewiatan” stanowisko, w którym wyraża opinię, że przystąpienie do prac nad wdrożeniem pozwów grupowych powinno być poprzedzone solidnymi badaniami i analizami wpływu tych rozwiązań na korzyści dla konsumentów, oraz skutki dla przedsiębiorstw i całej gospodarki.

Projekt wprowadzający ustawę o pozwach zbiorowych znalazł poparcie ZRP. Jednakże jest to poparcie warunkowe. Trzeba pamiętać, że możliwe są sytuacje (np. wywołane przez osoby reprezentujące konkurencyjną firmę), w których instytucja pozwu zbiorowego może zostać wykorzystana także przeciw przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w niewielkich rozmiarach. Konieczne jest wiec, wprowadzenie rozwiązań, które zabezpieczyłyby przed wykorzystywaniem przepisów prawa do nieuczciwego niszczenia konkurencji.

Więcej informacji w załączniku