Opinia ZRP o projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych ustaw

Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał do konsultacji  rządowy  projekt  ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby. Według ZRP proponowana zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom firm rodzinnych i zdecydowanie ją popiera. 

 

Związek uważa, że wprowadzona od stycznia 2018r. korekta przepisów jest zbyt restrykcyjna, bowiem nie jest już możliwe zaliczanie w koszty odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych pozyskanych w formie darowizny lub spadku, jeśli korzystano ze zwolnienia od podatku spadkowego albo od darowizn. 

 

Według ZRP kompromisowym rozwiązaniem byłoby objęcie korzystnymi zasadami amortyzacji sprzed 2018 roku nie tylko składników majątkowych pozyskiwanych w drodze  spadków, ale też darowizn w sytuacji kiedy darowizna obejmuje całe przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część. Wówczas mniej korzystna zasada kontynuacji odpisów amortyzacyjnych po darczyńcy, dotyczyłaby tylko darowizn pojedynczych składników majątku. W ten sposób zrównane w tym zakresie zostałyby warunki amortyzowania majątku firm przejmowanych w drodze spadku i darowizn. Ułatwiłoby to przedsiębiorcom przekazywanie firm następcom, w szczególności rodzinie, w przypadku przejęcia całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w formie darowizny.  

 

Stanowisko: