OHP w nowym systemie szkolnictwa zawodowego

Włączenie OHP w nowy system szkolnictwa zawodowego, szersza oferta pracy za granicą i atrakcyjniejsze oferty zatrudnienia w kraju oraz możliwość uzyskania mieszkania dzięki spółdzielni socjalnej – to propozycje zmian w funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy – poinformowało ministerstwo pracy. Zmiany te zaprezentował sekretarz stanu Stanisław Szwed.podczas poniedziałkowej konferencji w Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Katowicach.

 - Hufce staną się ważnym elementem reformy rynku pracy, powinny wpisać się także w reformę szkolnictwa zawodowego. Rząd chce poprawić warunki pracy i płacy kadry dydaktyczno-wychowawczej oraz podopiecznych organizacji – deklarował wiceminister Szwed.

Według sekretarza stanu część zadań z dziedziny wsparcia młodych na rynku pracy się dubluje. Wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podwyższanie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, czy wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu – będące wśród zadań OHP – są również realizowane  przez szkolnictwo zawodowe czy urzędy pracy. Zdaniem wiceministra Szweda przyznanie Hufcom większej samodzielności i inicjatywy pozwoliłoby na lepsze wykorzystanie środków finansowych, przeznaczanych na aktywizację młodych – czytamy na stronie resortu.
Więcej: LINK