Ograniczenie handlu w niedziele. Podsumowanie

W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja prasowa, z udziałem szefowej resortu Elżbiety Rafalskiej, poświęcona skutkom ograniczenia handlu w niedziele. W opinii minister pracy, to zbyt krótki okres na podsumowania. Jednak już można powiedzieć, że nie wszystkie placówki zastosowały się do zakazu. Z kontroli PIP, przeprowadzonych w dniu 11 i 18 marca wynika, że wbrew ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele zostało otwartych 147 placówek handlowych. To zaledwie 2,9 proc. skontrolowanych placówek. 11 marca odsetek ten wynosił 3,7 proc., a tydzień później – 2,4 proc.
 
Zdaniemi E.Rafalskiej  temat ograniczenia handlu w niedziele wciąż budzi emocje. Natomiast wiceminister Stanisław Szwed poinformował dziennikarzy o mającym się odbyć 5 kwietnia spotkaniu z partnerami społecznymi: organizacjami pracodawców i związków zawodowych. Spotkanie będzie dobrą okazją do zapoznania się z uwagami, wpływającymi do ministerstwa i wspólnego zastanowienia się nad podjęciem dalszych działań. „Nie zakładamy, że będziemy przystępować natychmiast do nowelizacji. Potrzeba czasu, żebyśmy zobaczyli jak ustawa funkcjonuje” – dodał wiceminister.
 
Ustawa ograniczająca handel w niedziele weszła w życie 1 marca br. 
Więcej: LINK