Ogłoszono rezultaty europejskiego badania o godzeniu życia zawodowego i rodzinnego

Mimo kryzysu godzenie pracy i życia rodzinnego jest bardzo ważne dla europejskich firm – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorców z sześciu krajów UE.

Aż osiem na dziesięć firm uznaje równoważenie życia zawodowego i rodzinnego za temat ważny lub dość ważny zarówno dla samych firm, jak i dla ich pracowników. Taki jest wynik „Europejskiego badania nt. godzenia życia zawodowego i rodzinnego 2010”, w którym wzięło udział ponad 5 000 firm z Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Ankieta została przeprowadzona wspólnie przez Instytut Niemieckiej Gospodarki w Kolonii (IW Köln), niemieckie Federalne Ministerstwo do spraw Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży oraz Fundację Roberta Boscha w listopadzie i grudniu 2009 roku. W towarzyszących badaniu konsultacjach uczestniczył Związek Rzemiosła Polskiego.

Z ankiety wynika, że najbardziej aktywne w zakresie polityki równoważenia pracy i życia rodzinnego pracowników są firmy szwedzkie i brytyjskie. Przeciętnie wdrożyły one dziesięć różnych środków godzenia tych dwóch sfer życia. Przede wszystkim były to porozumienia dot. czasu pracy i elastyczne formy pracy.

Głównym motywem skłaniającym firmy do wdrażania polityki równoważenia sfer praca-rodzina jest chęć zwiększenia satysfakcji zawodowej swoich pracowników. We Francji, Włoszech, Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii ważną rolę odgrywają też ustawowe wymogi oraz postanowienia porozumień zbiorowych.

Treść raportu (w jęz. angielskim): LINK