Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Organizacje

Opublikowano 13/10/2016

Ogłoszenie o konkursie do Etapu II Działania 1.4

Przypominamy, że trwa konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na dofinansowanie projektów w ramach Etapu II Działania 1.4 „Wzór na konkurencję". Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Etapu II należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków do 28 kwietnia 2017 r.

W ramach Etapu II działania 1.4 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące realizację działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w Etapie I działania.
Koszty kwalifikowalne obejmują:
-  koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;
-  koszty realizacji inwestycji początkowej.
Koszty realizacji inwestycji początkowej są kwalifikowalne jedynie w projektach, które dotyczą wdrożenia innowacji produktowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, którzy prawidłowo wykorzystali pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I tzn. zrealizowali zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz złożyli wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, które zostały zatwierdzone.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 150 mln zł.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł.
Dofinansowanie w ramach Etapu II działania stanowi pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP oraz regionalną pomoc inwestycyjną (w projektach, które dotyczą wdrożenia innowacji produktowej).
Więcej: LINK

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018