Odwołanie konkursu dla poddziałania 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój informuje, że najbliższy konkurs, którego ogłoszenie zaplanowano na dzień 10 października br. został odwołany. Termin ogłoszenia kolejnego naboru planowany jest na styczeń 2017 r. Aktualne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej PARP.