Od 1 lipca nowe formularze wpłaty gotówkowej na rachunek organu celnego

Od 1 lipca 2015 roku będą obowiązywały nowe formularze wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego. Pod względem graficznym formularze te różnią się jedynie nadrukiem, który na formularzu podatkowym występuje jako „PODATKI”, a na formularzu celnym jako „CŁO”.

W początkowym okresie, w sytuacji braku papierowych formularzy przelewu z nadrukiem „CŁO”, można wykorzystać  formularz przelewu z nadrukiem „PODATKI”, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia jego pól, tzn. zgodnie z objaśnieniem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego (link otwiera plik PDF, 1,28 MB). 

Jednocześnie od 1 lipca 2015 r. powstanie możliwość stosowania ww. wzoru formularza (tzw. przelewu standardowego) w systemach bankowych w ramach bankowości elektronicznej. Ułatwi to zapłatę należności podmiotom dokonującym wpłaty lub przelewu na rachunek właściwej izby celnej za pośrednictwem banku.
Więcej: LINK