Oczekiwania młodych rzemieślników wobec nowego premiera w radiowej „Debacie Młodych”

Czego młodzi oczekują od państwa, a państwo od nich? Czy zmiany premiera i ministrów przekonują młodych? Na te i wiele innych pytań w związku ze zmianą na stanowisku premiera próbowali odpowiedzieć goście Anny Grabowskiej w audycji „Debata Młodych” w Programie Pierwszym Polskiego Radia w czwartek 31 stycznia. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Andrzej Stępnikowski, zastępca dyrektora zespołu oświaty zawodowej i problematyki społecznej.

 

– Wydaje mi się, że zmiana premiera stanowi pewną kontynuację polityki prowadzonej przez rząd w ciągu ostatnich dwóch lat. Można zatem przypuszczać, że nowa władza będzie stawiać w pierwszej kolejności na młodość i przedsiębiorczość. A osoba Mateusza Morawieckiego jest pewnego rodzaju rękojmią lepszego zrozumienia przez rząd wyzwań pierwszej połowy XXI wieku , gdzie mowa jest o cyfryzacji, o wzmocnieniu polskiego przemysłu, o korytarzach transportowych czy o hubach. Moim zdaniem premier Morawiecki będzie bardziej otwarty w stronę młodzieży z jednoczesnym uwzględnieniem doświadczeń, także historycznych, osób starszych – powiedział ekspert ZRP, Andrzej Stępnikowski.

 

Premier Morawiecki kształceniu zawodowemu poświęcił tylko dwa zdania, a ja widziałbym to znacznie szerzej. Taka forma edukacji to nie tylko szkoły, ale również pracodawcy. W expose była mowa o tym, aby bardziej angażować przedsiębiorców w proces kształcenia przyszłych fachowców. Ale aby tak się stało, właściciele firm muszą w tym widzieć jakiś cel. Nie chodzi o to, żeby to była relacja jednokierunkowa, polegająca na tym, że szkoły potrzebują pracodawców tylko do wyposażania pracowni lub warsztatów. Podstawą takiego układu powinno być dzielenie wspólnej filozofii, aby dziś przygotować razem ucznia, który jutro stanie się pracownikiem – dodał Andrzej Stępnikowski. 

 

Zachęcamy do wysłuchania calej audycji.

 

Pełna audycja: LINK