Ochrona własności przemysłowej. Konsultacje z ekspertem

Dziś (5 października) zapraszamy do udziału w czacie internetowym dotyczącym „Ochrony własności przemysłowej – Podziałanie 2.3.4 POIR”.
Czat odbywa się dziś, 5 października w godzinach: 10:00-12:00.

Zakres czatu obejmuje:
1.    Zasady ubiegania się o wsparcie:
•    Kto może ubiegać się o wsparcie?
•    Jak wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie?
•    Najczęściej popełniane błędy podczas procedury składania wniosku.
      2. Zasady oceny wniosków o dofinansowanie:
•    Kryteria formalne i merytoryczne
•    Tryb i proces oceny
•    Rozstrzygnięcie oceny
Więcej: LINK