Ochrona danych w sieci. Seminarium w Warszawie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „Ochrona danych w sieci – obowiązki przedsiębiorców w świetle unijnego rozporządzenia E-privacy”. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania informacji kogo dotyczy rozporządzenie E-privacy i jak należy rozumieć pojęcia pojawiające się w nim. Zostaną omówione również zagadnienia: przetwarzania danych pochodzących z łączności elektronicznej, zapisywania informacji na urządzeniu należącym do użytkownika sieci, ograniczenia stosowania usług łączności elektronicznej.Spotkanie odbędzie się 8 maja 2018 r. w Warszawie, uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

http://www.een.org.pl/index.php/Inne_seminaria_2/articles/ochrona-danych-w-sieci-obowiazki-przedsiebiorcow-w-swietle-unijnego-rozporzadzenia-e-privacy-8-maja-2018-r-warszawa.html