Ocena pracy rządu w oczach pracodawców

16 listopada 2009 roku w Centrum Prasowym PAP w Warszawie przy ul Brackiej 6/8 odbyła się konferencja prasowa Kongresu Przedsiębiorczości, podsumowująca dwa lata rządu pod przewodnictwem Donalda Tuska.

Wypowiadali się przedstawiciele wszystkich instytucji wchodzących w skład Kongresu: Jerzy Bartnik – Związek Rzemiosła Polskiego, Janusz Steinhoff – Krajowa Rada Gospodarcza, Christian Schnell – Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Lech Pilawski – PKPP Lewiatan, Roman Rewald – Amerykańska Izba Handlowa, Adam Ambroziak -  Konfederacja Pracodawców Polskich, oraz Janusz Jankowiak – Polska Rada Biznesu.

Eksperci KP stwierdzili, że wciąż borykamy się z problemami takimi jak: ograniczenia inwestycyjne w infrastrukturze, brak spójnej koncepcji w Partnerstwie Publiczno Prywatnym, czy zły stan polskich finansów publicznych. Przyznano również, że działania rządu w obszarze wspierania przedsiębiorczości są niespójne. Z jednej strony pojawiają się nowelizacje ustaw, które maja wspierać swobodę w działalności gospodarczej, z drugiej strony Ministerstwo Finansów, co pewien czas proponuje rozwiązania, zwiększające koszty prowadzenia firmy.


Jednocześnie przedstawiciele Kongresu przyznali, że w przeciągu tych dwóch lat rząd stworzył skuteczny system dystrybucji środków unijnych i nie unikał dialogu społecznego. Szczególnie istotne rozmowy o emeryturach i pakiecie antykryzysowym zakończyły się wprowadzeniem w życie regulacji, które odzwierciedlały większość oczekiwań pracodawców. Niezwykle ważną kwestią, jak podkreślił Prezes Bartnik, było otwarcie możliwości nauczania w szkołach zawodowych przez praktyków, inżynierów i techników, czyli ludzi gospodarki. Zmiany w prawie oświatowym otworzyły im taką możliwość, pomimo braku formalnego statusu nauczyciela.