Obradował doraźny zespół ds.Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Podczas posiedzenia doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju RDS pochylono się nad kolejnym projektem strategicznym SOR – Polityka Surowcowa Państwa (PSP). Dokument PSP przygotował nowo powołany Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Surowcowej Państwa. Ustanowiono Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej, którym został Główny Geolog Kraju. Projekt m.in. zawiera ocenę krajowego zapotrzebowania na surowce, sposoby gospodarowania surowcami oraz pozyskiwania nowych surowców.

Dokument ma pomóc w rozwoju innowacyjnych technologii, w stworzeniu ułatwień gospodarczych oraz w usprawnieniu systemu podatków i danin. W najbliższym czasie założenia projektu będą prezentowane w wojewódzkich miastach Polski.  PSP wejdzie w życie prawdopodobnie na początku 2019 r.