Obowiązki administracyjne w ustawach podatkowych. Konsultacje z przedsiębiorcami

Przypominamy przedsiębiorcom, że mogą wziąć udział w badaniu dotyczącym obowiązków administracyjnych nałożonych na przedsiębiorcę w ramach pakietu ustaw regulujących podatek dochodowy.

Badanie jest realizowane na zlecenie ministerstwa gospodarki w ramach tzw. testu MSP. PARP bada w nim wpływ nowo tworzonych i istniejących ustaw na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz poszukuje alternatywnych rozwiązań służących dostosowaniu obowiązującego prawa do potrzeb i możliwości MŚP. Kluczowym elementem testu jest opinia przedsiębiorców na temat danego  rozwiązania prawnego – jego stanu obecnego lub proponowanych zmian.

Wypełnienie ankiety nie powinno zająć dłużej niż 15 min.
Więcej: LINK
Ankieta: LINK