O Europejskich Funduszach Strukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza, 5 kwietnia, na panele dyskusyjne dotyczące Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych zaprasza na panele dyskusyjne dotyczące Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Tematem spotkania będą także instrumenty zarządzane centralnie przez Komisję Europejską tj. HORYZONT 2010, COSME.
Konferencja będzie okazją do zaprezentowania wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych analiz oraz planów na przyszłość.
 
Rejestracja: LINK
Więcej: LINK
Program: LINK