Nowy wzór Wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w grudniu br. zostały znowelizowane  Wytyczne zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. Zmienione wytyczne wprowadziły m.in. nowy wzór Wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.

Zmieniony dokument będzie stosowany dla umów o dofinansowanie, które zostaną podpisane po 1 stycznia 2018 r.
Więcej: LINK