Nowy termin naboru na e-usługi

PARP w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego dokonała zmiany terminu naboru do trzeciej w tym roku rundy aplikacyjnej w działaniu 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Nowy termin ogłoszenia naboru zostaje wyznaczony na 12 października, natomiast przyjmowanie wniosków rozpocznie się od 26 października 2009 r. Do czasu uruchomienia  trzeciej rundy zostanie zakończona ocena formalna ponad 1300 wniosków złożonych w ramach II rundy, co umożliwi tym przedsiębiorcom, którzy nie otrzymają dofinansowania ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych, dokonanie poprawek i ponowne aplikowanie w jesiennym naborze.