Nowości Nadwiślanin: Powrót do korzeni

„Uczestnicy projektu pn. „Społeczeństwo aktywne – to My”, brali udział w wyjeździe do Garncarskiej Wioski w Kamionce koło Nidzicy.”

„Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim współfinansowany jest przez Unię Europejską. Celem wyjazdu było poznanie historii i tradycji garncarskich poprzez prelekcję oraz udział w praktycznych zajęciach w zakresie zdobienia wyrobów garncarskich. Garncarska Wioska łączy przedsiębiorczość z promocją historii i kultury regionalnej.”

„Jest pomysłem na pozarolniczą działalność gospodarczą, opartą na starych, ginących zawodach rzemieślniczych, tradycyjnych technologiach i zwyczajach. Przedmiotem działalności Garncarskiej Wioski jest produkcja rzemieślnicza: wyroby krawieckie, ceramiczne, pamiątki, papier czerpany.”

Więcej: www.nowosci.com.pl
11.12.2009
Maciej Hering