Noworoczne Spotkanie Instytutu Przedsiębiorstwa SGH i Związku Rzemiosła Polskiego

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, 16 stycznia, odbyło się połączone Noworoczne Spotkanie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie –Instytutu Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Związku Rzemiosła Polskiego. Gości powitali prof. dr hab. SGH, wiceprezes ZRP Jan Klimek i Beata Białowąs dyrektor w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. W Pałacu Chodkiewiczów zebrało się grono znamienitych gości ze świata polityki, biznesu, przedstawicieli parlamentu i administracji rządowej.

To już drugie z kolei spotkanie takiego teamu w siedzibie ZRP, bo jak powiedział prezes Klimek współdziałanie biznesu z nauką jest jedyną słuszną drogą dla przyszłości przedsiębiorczości. – Dlatego w planach działań ZRP i Instytutu Przedsiębiorczości SGH, którym kieruję, priorytetem będzie dążenie do pogłębiania współpracy tych dwóch środowisk, co niewątpliwie przyczyni się do innowacyjności i nowoczesności rodzimych firm – powiedział profesor Klimek.

Jerzy Bartnik prezes Związku Rzemiosła Polskiego także podkreślił znaczenie współpracy świata nauki ze światem biznesu. Zaznaczył, że żyjemy w trudnym czasie i musimy się nauczyć rozwiązywać problemy w rozmowie, dialogu społecznym i co ważne z dobrą intencją znalezienia porozumienia. – Szkoda, że instytucja Komisja Trójstronna jest przez rząd niedoceniana. Ta sytuacja musi ulec zmianie, jeśli chcemy budować silną i opartą na wiedzy gospodarkę Polski – powiedział prezes Bartnik.

Miłym akcentem uroczystości było uhonorowanie  najwyższym odznaczeniem rzemiosła -Szablą im. Jana Kilińskiego Stanisława Tępińskiego rzemieślnika z branży ceramicznej, właściciela firmy Paradyż. Złotym Medalem im, Jana Kilińskiego udekorowano Gabriela Główkę, Srebrny Medal otrzymali: Jan Jeżak i Krzysztof Safin. Honorową Odznakę Rzemiosła przyznano: Stanisławowi Kasiewiczowi oraz Tadeuszowi Oleksemu.

 

Wyróżnienie to jest przyznawane między innymi działaczom politycznym, gospodarczym, społecznym i naukowym za szczególne zasługi dla rozwoju rzemiosła. Dyplomy-podziękowania za podjęcie współpracy nauka-biznes oraz zaangażowanie w działania na rzecz budowania pozycji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Instytutu Przedsiębiorstwa w kraju i za granicą wotrzymali: Jacek Krawczyk, Adam Marszałek, Stanisław Tępiński, Zofia Antolak, Jan Olczak, Jan Rakowski, Janusz Kowalski, Jerzy Donimirski, Mieczysław Kucharski i Marek Roleski.


Podziękowania za zaangażowanie w sprawy rzemiosła i przedsiębiorczości, wykonane na płytce firmy Paradyż trafiły do: Iwony Hickiewicz, Głównego Inspektora Pracy, Jerzego Pietrewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Czesławy Ostrowskiej, z Ministerstwa Pracy, Wojciecha Warskiego,  z BCC, Andrzeja Piłata, Prezesa Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego  i Ewy Mankiewicz-Cudny, z NOT.

Wieczór zakończył się koncertem Żeńskiej Orkiestry Salonowej Katowickiego Holdingu Węglowego, K.W.K. Murcki-Staszic pod dyrekcją Grzegorza Mierzwińskiego i występem zaproszonych artystów.
 

Zdjęcia: LINK