Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Organizacje

Opublikowano 02/11/2016

Nowe wytyczne od 14 października

14 października br. weszły w życie znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Zgodnie z zapisami §4 decyzji/umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do stosowania zmienionych wytycznych podczas realizacji Projektu.

Zmienione wytyczne zostały opublikowane na stronie Instytucji Zarządzającej www.mr.gov.pl, Ministerstwa Edukacji Narodowej https://efs.men.gov.pl oraz na stronie funduszy www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Przedmiotowe wytyczne załączam także do niniejszej wiadomości.
Wytyczne:

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018