Nowe podejście do zamówień publicznych – prezentacja wyników badań

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła wyniki badań rynku zamówień publicznych, realizowanych w ramach projektu systemowego „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”.

Celem badań było dokonanie pogłębionej analizy barier w dostępie małych i średnich przedsiębiorstw do tego rynku oraz utrudnień w rozwoju zamówień innowacyjnych i elektronicznych. Cykliczny charakter badania pozwolił na dokonanie analizy zmian jakie zaszły na rynku zamówień publicznych w latach 2011-2013. Badanie dostarcza także wiedzy na temat funkcjonowania na rynku zamówień publicznych dwóch jego głównych uczestników – wykonawców z sektora MSP oraz zamawiających. Badanie pozwoliło na poznanie opinii obu tych stron o rynku, poziomu ich wiedzy, przygotowania i potencjału do obsługi zamówień, w tym innowacyjnych i elektronicznych.
Prezentacja wyników badań: LINK