Nowe obowiązki w zakresie raportowania CbC. Najczęściej zadawane pytania

Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania Country-by-Country. Mechanizm ten ma za zadanie podnieść skuteczność zwalczania nadużyć podatkowych prowadzących do transferu zysków do innych jurysdykcji, w tym do rajów podatkowych.

Państwa należące do OECD i G20 zobowiązały się do implementacji mechanizmu raportowania według krajów (ang. Country-by-Country Reporting, CBC). Działania podjęte przez OECD znalazły poparcie także na forum Unii Europejskiej, w efekcie czego wydana została odpowiednia dyrektywa Rady UE zobowiązująca państwa członkowskie do implementacji tego rozwiązania.
Więcej: LINK