Nowa legitymacja dla niepełnosprawnego, a korzystanie z ulg i uprawnień

Ministerstwo pracy poinformowało, że 6 października podpisana została umowa pomiędzy ministerstwem a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych dotycząca produkcji blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.

Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017 r. rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania.
Osoba posiadająca ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją do jej wygaśnięcia. Natomiast osoba, która legitymacji nie posiada w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. 

Więcej: LINK