Niebawem III Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku

Wydarzenie wypełni dwudniowy cykl debat, spotkań i imprez towarzyszących, z udziałem blisko tysiąca gości z Polski i Europy. Tegoroczna edycja odbędzie się 22 i 23 września br. w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. PARP jest głównym partnerem merytorycznym wydarzenia.
W programie ponad 30 debat i sesji dyskusyjnych z udziałem ponad 120 prelegentów: top menedżerów, ekspertów, polityków, liderów życia gospodarczego oraz przedsiębiorców z Polski, Białorusi, Litwy, Ukrainy i innych krajów Europy.

Tematem debat będą m.in.: transgraniczne projekty współpracy, geopolityczne problemy gospodarcze problemach i zagrożenia dla europejskiej stabilizacji; fundamentalne dla rozwoju Polski Wschodniej aspekty nowej strategii społeczno-gospodarczej państwa i rosnąca rolę start-upów. Inwestycje infrastrukturalne, wsparcie ze środków unijnych, kwestie samorządowe, eksport, energetyka, przemysł rolno-spożywczy, rynek zdrowia i turystyka.
Więcej: LINK