Nieaktywni zawodowo wybierają emeryturę

Z informacji zamieszczonych na portalu ministerstwa pracy wynika, że końca grudnia 2017 roku ZUS przyjął ponad 424 tys. wniosków emerytalnych, wynikających z obniżenia wieku emerytalnego. „Wpływ przywrócenia wieku emerytalnego na rynek pracy nie był tak silny, jak to wstępnie szacowano” – mówi minister Elżbieta Rafalska.

Według minister Rafalskiej, podana liczba dotyczy wyłącznie złożonych wniosków emerytalnych, wynikających z obniżenia wieku emerytalnego, a nie wydanych decyzji. 173 tys. spośród 424 tys. wniosków złożyły osoby aktywne zawodowo. Jak zaznaczyła szefowa MRPiPS, nie wiadomo, ile z tych osób zdecyduje się na rozwiązanie swojej umowy o pracę i przejście na emeryturę. Szefowa resortu powiedziała, że mimo przywrócenia od 1 października wieku emerytalnego liczba zatrudnionych Polaków się nie zmniejszała.
 Ministerstwo poinformowała, że w 2018 roku na wypłacie świadczeń przedemerytalnych uda się zaoszczędzić od 344 do 500 mln zł.
 Więcej: LINK