Najpierw umowa potem praca już od 1 września

Syndrom pierwszej dniówki odchodzi do lamusa. 1 września br. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy, zgodnie z którą pracodawca i każdy pracownik będzie zobowiązany posiadać umowę na piśmie albo pisemne potwierdzenie jej warunków – jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
 
Niekoniecznie musi to być umowa o pracę, wystarczy, że pracownik otrzyma pisemne potwierdzenie ustalonych ustnie warunków pracy. I musi to nastąpić zanim pracownik przystąpi do pracy. Taki jest wymóg. Brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy będzie karany grzywną w  wysokości od 1 do 30 tys. zł.
 
– Zdaniem minister Elżbiety Rafalskiej wprowadzone zmiany dają gwarancję legalnego zatrudnienia, i co się z tym wiąże, bezpieczeństwo i komfort pracy dla pracowników. – Teraz, gdy poprawia się sytuacja na rynku pracy, chcemy dbać nie tylko o jej dostępność, ale i o jakość- dodała.
 Obowiązujące obecnie przepisy pozwalają pracodawcy na dopełnienie formalności związanych z umową do końca pierwszego dnia pracy. Pozwalało to na ich odwlekanie, a w przypadku kontroli na tłumaczenie, że pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzień, zatem ustawowy termin na pisemne potwierdzenie warunków umowy o pracę (zawartej w formie innej niż pisemna) jeszcze nie minął. Wprowadzana zmiana ma zapobiec takim praktykom, a pracownikom pozwoli na korzystanie z pełni praw pracowniczych od początku pracy. – informuje ministerstwo pracy.

Nowy przepis ułatwi pracownikowi dochodzenie przysługujących mu świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych.
 Nowelizacja Kodeksu pracy wejdzie w życie od 1 września 2016 r.
Więcej: LINK