Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP. Dłuższy termin naskładanie wniosków

Przewodniczący kapituły profesor Krzysztof Opolski ,odpowiadając na prośby instytucji zaproszonych do zgłaszania kandydatów do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, zdecydował o późniejszym zakończeniu naboru wniosków.
 
Informujemy, że ostateczny termin przesyłania wniosków upływa w środę, 19 października 2016 roku. Wszystkie informacje dotyczące harmonogramu tegorocznej edycji dostępne są pod tym linkiem.

Jeżeli są jeszcze przedsiębiorstwa, które chciałyby zgłosić firmę do Nagrody prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem Nagrody przesłanie wniosków wraz z rekomendacją właściwej izby do 18 października do Związku Rzemiosła Polskiego, ponieważ wyłącznie ZRP posiada kompetencje przestawiania kandydatów ze środowiska rzemiosła

Informujemy też, że kategorie: „Lider MŚP” oraz  „Odpowiedzialny Biznes” sa już obsadzone.