Nabór wniosków o udzielenie pożyczki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.
Wniosek o udzielenie pożyczki na innowacyjne przedsięwzięcie należy składać od 2 do 31 lipca.

Pożyczka może być udzielona na:
1. uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;
2. wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi
Pożyczka na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia może być udzielona mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy.

Więcej: LINK