Nabór wniosków na Poddziałanie 8.1.2

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w terminie od 11 lipca do 9 sierpnia odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Więcej: LINK