Nabór MŚP i coachów do udziału w projekcie Commercialise

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza wstępną rekrutację przedsiębiorstw i coachów do udziału w projekcie Commercialise. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 grudnia.

Od czerwca wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Danii, Finlandii i Turcji, PARP realizuje projekt finansowany z 7 Programu Ramowego, pn.: „COaching and Mentoring of sMEs for Research CommercIALISation and Exploitation”. Jego celem jest przygotowanie i przetestowanie modelu szkoleniowego (coachingowego) dla MSP o wysokim potencjale wzrostu. Ogólnie rzecz biorąc, model ten będzie dotyczył coachingowego wsparcia firm w procesie ich rozwoju, przy założeniu, że rozwój oparty jest o komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych (rozwój poprzez innowacje).

W tej chwili odbywa się wstępna rekrutacja przedsiębiorstw oraz coachów do udziału w projekcie. MŚP dzięki udziałowi w ww. projekcie będą mogły otrzymać nieodpłatne wsparcie coachingowe w zakresie komercjalizacji wyników prowadzonych przez nie prac badawczo-rozwojowych (w tym wyników projektów B+R, w których brały one udział). Co ma w efekcie skutkować zwiększeniem ich konkurencyjności i potencjału.
Udział w projekcie jest dla przedsiębiorców bezpłatny.
Więcej: LINK