„My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”. Konkurs grantowy dla szkół

Zachęcamy do udziału w konkursie grantowym Narodowego Banku Polskiego „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”. W ramach przedsięwzięcia 100 szkół otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł na realizację wydarzenia promującego polskie osiągnięcia ekonomiczne i gospodarcze po odzyskaniu niepodległości.

Głównym zamierzeniem projektu jest propagowanie wiedzy o sukcesach gospodarczych Polski, wynalazkach i inwestycjach, oraz kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczości. Dokonania ekonomiczne z minionych 100 lat mogą być jednocześnie okazją do przygotowania niekonwencjonalnych obchodów związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości.

Dofinansowanie mogą uzyskać szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Podmiotami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu realizatora wydarzenia są: gminy, powiaty oraz miasta na prawach powiatu oraz osoby fizyczne i osoby prawne uprawnione do reprezentacji szkoły niepublicznej.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Regulamin konkursu: www.nbp.pl/konkurs.\

Więcej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/konkurs-grantowy-my-polacy-niepodlegli-przedsiebiorczy-zapraszamy-do-udzialu.html